ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum (továbbiakban: Ászf) nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://annagora.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://annagora.com/aszf/.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Első Aquapark Kft.
Aszolgáltató székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 35/A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Cégjegyzékszáma: 19-09-519861

Adószáma: 26215572-2-19

Telefonszáma: +36 30 670 7380

NTAK regisztrációs szám: KF23068167

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató neve, címe, e-mail címe:

EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Weboldal: www.ezit.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.ezit.hu/adatvedelem/

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Internetes jegyvásárlás keretében a megjelenített termékek (jegyek) kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

3.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. Az online belépőjegyek a vásárlás napját követő naptól érvényesek, és a vásárlás évében, az Annagora Aquapark mindenkori nyitvatartásának idejében használhatóak fel. Ettől bizonyos jegytípusok esetében – például amelyek csak bizonyos meghatározott napokon érvényesek – lehet eltérés, de ezt az adott jegytípusnál Szolgáltató egyértelműen és kötelezően jelzi.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó az Online jegyvásárlás aloldalt meglátogatja.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek (jegyek) darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó a „Kosárba teszem” gombbal a kosárba helyezi a kiválasztott termék(ek)et.

4.4. Miután a megvásárolni kívánt összes terméket a kosárba helyezte, ellátogat a Kosár aloldalra.

4.5. A Kosár aloldalon szerkesztheti a kosárba helyezett termékeket: a termék darabszáma melletti “-” és “+” jelekre kattintva növelheti vagy csökkentheti a darabszámot. Amennyiben “0” értéket állít be, illetve az első oszlopban az “x” jelre kattint, a termék törlődik a kosárból. A módosítások érvényesítéséhez a “Kosár frissítése” gombra kell kattintani.

4.6. Amennyiben a látogató rendelkezik kedvezményes kuponkóddal, annak azonosítóját a Kuponkód mezőbe kell beírnia, majd a “Kupon beváltása” gombra kattintva azonnal a kedvezményes ár kerül megjelenítésre.

4.7. A termékek véglegesítése után a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva meg kell adni a vásárlói adatokat: keresztnév, vezetéknév, ország, utca és házszám, város, megye, irányítószám, email cím. Amennyiben a vásárló cég nevére szóló számlát szeretne, úgy a cég neve és az adószám megadása is kötelező. A nem megadott adatok hiányából fakadó problémákért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!

4.8. A fizetés megkezdése előtt el kell fogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési szabályzatot, valamint lehetőség van feliratkozni az Annagora Aquapark hírlevelére.

4.9. Felhasználó átkerül a Saferpay fizetési szolgáltató oldalára, ahol el tudja végezni a fizetési folyamatot.

4.10. A bankkártyás fizetés:

Webáruházunk részére a Worldline – SIX Payment Services biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára – Saferpay -, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejáratidátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

  • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű számsor)
  • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
  • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. ( Egyes Maestro típusú kártyák nem alkalmasak internetes vásárlásra. Kérjük, ebben az esetben forduljon a kártyakibocsátó bankjához!)

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a Worldline – Six Payment Services bevezette a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MasterCardSecure Code (VbV/MSC)szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció soránellenőrzésre kerül és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt a Worldline – SIX Payment Services, Saferpay oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód).

Amennyiben az Ön bankkártyáján aktív a VbV/MSC szolgáltatás, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatainak (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) megadását követően kártyakibocsátó bankja automatikusan átirányítja Önt a megfelelő oldalra, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

4.11. A sikeres fizetést követően a vásárlót visszairányítjuk az annagora.com weboldalra, ahol egy megerősítő üzenetet mutatunk a vásárlással kapcsolatban.

4.12. Felhasználó a megrendelt jegyeket elektronikus úton kapja meg. Azokat felhasználni az Annagora Aquapark erre szolgáló pénztáránál a jegy bemutatásával tudja. A sikeres vásárlást követően emailben küldjük el az online belépőjegyet, ami egy egyedi azonosító kódot tartalmaz. Ezt a kódot kell bemutatni az Annagora Aquapark pénztáránál, ami alapján kollégáink a megvásárolt jegyek típusát azonosítják, és a belépést biztosítják. Kollégáink a belépés folyamán az egyedi azonosító kód bemutatásán túl egyéb azonosítási adatokat is kérhetnek, például a vásárló nevét és lakcímét.

4.13. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.14. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

4.15. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben tudja módosítani a termékek darabszámát és javítani tudja a bevitt adatokat.

4.16. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap a megrendelésről (ld. 4.11. pont), amelyben megtalálható a vásárlást igazoló elektronikus számla letöltési linkje is. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb, az e-mail szolgáltatója oldaláról jelentkező technikai probléma miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton, automatikusan visszaigazolja a tranzakciót.

5.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolás általában a vásárlást követően azonnal, de legfeljebb 1-2 percen megtörténik.

6. Elállás joga

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. l.) pontja alapján Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (ld. 3.4. pont).

6.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7. Vegyes Rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban (Szolgáltató adatai) megtalálható e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli, írásbeli, illetve telefonos panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3. Az írásbeli panaszt az weboldalunk 4 munkanapon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail:

9. Szerzői jogok

9.1. Miután az annagora.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Annagora.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.2. Az Annagora.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

9.4. Tilos az Annagora.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Annagora.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

9.5. Az Annagora Aquapark név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

10. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:http://annagora.com/adatvedelem/

Balatonfüred, 2020. június 10.

Utoljára módosítva: 2022. május 25.