Annagora Aquapark

Élményfürdő, csúszdapark, Magyarország második legnagyobb hullámfürdője, egy jeges ital, gyönyörű panoráma a Balatonra, s mindez a parttól 500 méterre – tökéletes nyári kikapcsolódás vár Balatonfüreden, az Annagora Aquaparkban!

Ezernyi izgalom és kaland kicsiknek és nagyobbaknak, családosoknak, Neked!

Fűtött külső és beltéri medencék, gyermekmedencék, 12 óriás csúszda és 3 gyermek csúszda vár Rád számos más kikapcsolódási lehetőség mellett még esős, szeles időben is – egész nyáron.
Hozd el szüleidet, sőt nagyszüleidet!

A legmodernebb technikai elemek és megoldások garantálják, hogy a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki tökéletesen érezhesse magát!

Az egyszerű gyermek csúszdákat a picik, az extrém megoldásokkal kialakított csúszdákat pedig a fiatalok és a felnőttek használhatják.
A medencéken és csúszdákon kívül szaunák, gőzkabinok, illatkamra és jégbarlang is segít a felüdülésben. Az aquapark funkcionális középpontjában található a gyermek élménymedence, sok-sok csalogató, kipróbálásra váró elemmel.

Élvezd a hullámfürdő nyújtotta kellemes, tengerpartot idéző érzést. A kicsiknek külön gyermek hullámmedencét alakítottunk ki, hogy ők se maradjanak ki ebből a varázslatból!

Vendéglátó egységek, üzletek sora gondoskodik róla, hogy minden szempontból felejthetetlen legyen a balatoni élményfürdőnkben, az Annagora Aquaparkban eltöltött idő!

Emlékezetes marad minden kikapcsolódni vágyó ember számára az igényesen kiépített wellness részleg, illetve a területi adottságokat tökéletesen kihasználó attraktív csúszdák mellett a vízi park szinte minden részéről eléd táruló bámulatos kilátás a Balatonra!

Néhány fontos, hasznos információ az Annagora Aquaparkról

Balatoni élményfürdőnk befogadó képessége: 2500-3500 fő, a wellness részleg pedig 100 - 150 főt képes egy időben fogadni. A fürdő 3,5 hektáron terül el és tartozik hozzá egy 4 ha területű parkoló.

Az öltöző blokkokban összesen 2276 db szekrény, 34 db váltókabin állítottunk fel. Mozgásukban korlátozott vendégeink számára külön öltöző-fürdő, wc, 2 mosdó áll rendelkezésre.

Fontos szempont számunkra, hogy a csúszdapark úgy növeli a balatoni térség turisztikai értékét, hogy közvetlenül nem terheli a tavat. Reméljük, ez Neked is ugyanígy fontos! A rendszer üzemeltetése hálózati vízzel történik, az Annagora Aquapark vizei a talajban sem keveredhetnek a források vízkészletével. Vigyázzunk a Balatonra együtt!

Nálunk minden együtt van ahhoz, hogy egy vagy több, vizes élményekben gazdag napot tölts el itt családoddal, barátaiddal. Erre biztosan sokáig emlékezni fogsz!
Ne menj el a Balatonról úgy, hogy nem próbáltad ki élményparkunkat!

Annagora Aquapark Házirend

1. Az Annagora Aquapark (továbbiakban: Park) igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Házirend rendelkezéseit a Park Vendégei önma¬gukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja vagy megszegi, a Park igazgatósága és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Park területéről indokolt esetben eltávolíthatják.

2. A Park nyitvatartási ideje: ………………… - AUGUSZTUS 31. naponta 9-19 óra között ÉJSZAKA külön hirdetmény szerint

3. A Park belépőjegyének és szolgáltatásának árait a pénztáraknál tüntetjük fel. Belépőjegy vásárlásnál a Vendégek beléptető karórát és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni. Áfás számlát a pénztárban kérhetnek. Pénztárzárás a Park zárását megelőző egy órával történik.

4. A Parkba való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képeznek az előre bejelentett csoportok, előreváltott jeggyel és online megváltott jegyvásárlók, illetve a Park szerződéses partnerei.

5. A Parkba belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető karórával lehet.

6. A beléptető kapukon elhelyezett kódolvasók a beléptető karóra ellenőrzését követően engedélyezik a belépést.

7. A karóra egyszeri belépésre van kódolva, karon viselése a Park területén való tartózkodás során kötelező. A Parkban való tartózkodás jogosultságát igazoló karóra hiánya a parkból való eltávolítást vonja maga után.

8. A Parkból való kilépés a belépéskor kapott karóra kódolvasókba történő leadásával történik. Az elveszett karóra értékét ki kell fizetni.

9. A csúszdákat, élményelemeket záróra előtt negyed órával kapcsoljuk le. Záróra után kérjük Vendégeinket, hogy a Park területét rövid időn belül legyenek kedvesek elhagyni.

10. A Park igazgatósága csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, a Park területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért nem. Az ingyenesen igénybe vehető öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni. Az értékmegőrző bérleti díj kifizetése mellett, letéti díj ellenében vehető igénybe, mely utóbbi a kulcs leadásakor visszajár.

11. A csúszdák, élményelemek használata közben megsérült fürdőruhákért a Park Igazgató¬sága nem vállal felelősséget.

12. A Parkban felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások célját szolgálják. A hangos bemondás a fürdőven¬dégek részére az információnál kifüggesztett tájékoztató szerint vehető igénybe.

13. Az üzemidőt indokolt esetben a Park igazgatósága megváltoztathatja. Rendkívüli meteoro¬lógia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) az üzemeltető a csúszdák és medencék használatát ideiglenesen biztonsági okokból szüneteltetheti. A változást a pénztár¬nál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell. Ezért a Park igazgatósága a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai hibából eredő szolgálta¬tás¬csökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskö¬rében döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

14. A Parkot és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelügyelőtől kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal használják.

15. A Park berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira, kérjük, vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sértetlen állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándé¬kosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Park igazgatósága a kár megtéríté¬sét követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.

16. Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebfelületű személyek, kábító¬szer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Park területére nem léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Park munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják.

17. Gyengénlátó illetve hallássérült vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe a csúszdákat.

18. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhatnak a Park területén és a szülő illetve felnőtt kísérő felelősségére használ¬hatják a Park létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a csúszdákra.

19. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

20. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencetérnek a tisztasá¬gáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszerelésért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért (akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát) az uszodamester/úszómester felelős.

21. A Park területén nem szabad olyan játékot játszani vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők és pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.

22. A Park területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedés¬kor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb.). Tilos a védőkorláton kihajolni, átmászni, a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket és pályákat használni.

23. A parkosított pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.

24. A Park eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni.

25. A csúszógumik és vizifotelek csak az adott, erre kijelölt csúszdákon használhatók. A Park saját csúszógumijain kívül idegen eszköz a csúszdákon nem használható.

26. Az úszómesterek, csúszdafelügyelők, biztonsági őrök, valamint a Park munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartanai.

27. Úszni nem tudó személyek a úszómedencéket és jelölt csúszdákat; protézissel rendel-kezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdákat nem használhatják.

28. Nem szabad a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket és csúszdákat homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence és csúszdahasználat előtt a zuhany és lábmosó használata mindenki számára kötelező!

29. A medencékbe beugrani nem szabad!

30. Forró, felhevült testtel a vízbe menni tilos!

31. Tilos a Park területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

32. A Park területén üzemidőben elsősegély szolgálat működik. Minden sérülést, rosszullétet a Park legközelebbi munkatársának azonnal jelezni kell.

33. Dohányozni csak a Park külső területén szabad. Az épületekben, valamint a bejáratok 5 méteres körzetében, illetve a gyermekmedencék 10 méteres körzetében dohányozni szigorúan TILOS. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshova dobni szigorúan tilos. Erre a célra kihelyezett csikktartókat kérjük használni.

34. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

35. A belépőjegy megvásárlásával és az Annagora Aquapark területére történő belépéssel a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Parkban az üzemeltető reklám és promóciós célból fotókat, felvételeket, mozgóképeket készítsen vagy készíttessen, és azokat szabadon felhasználhassa.

36. A Park területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó (igazgató és helyettesei, uszodamester, biztonsági szolgálat) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

37. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni. A Vásárlók Könyve az információnál áll a vendégek rendelkezésére. A Park igazgatósága köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.

38. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a Park igazgatósága nem köteles figyelembe venni.

Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.
Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Balatonfüred, 2006. június
Masped Annagora Kft.

Aktuális
Június 14-én indul a nyár az Annagorában is!

Június 14-étől egészen szeptember 2-áig várunk mindenkit szeretettel az Annagorában! Csobbanj...

tovább

Online jegyrendelés

On-line vásárolt jegyével elkerülheti a sorban állást!

Közösség